KGF Destek Paketleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 07.11.2022 tarih ve E-34221550-050.99-11664 sayılı yazıda;

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere Birliklerinin de kefaleti altında ortağı olduğu bir finansman kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, güncel KGF destek paketleri hakkında bilgi sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

817_3570_kgf_destek_paketleri_hk.pdf