• Anasayfa
  • |
  • KARŞILIKLARA İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

KARŞILIKLARA İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

İlgi yazı ile 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 23.01.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı; Yayımlanan Yönetmelikle firmalara sağlanan kolaylıkların: 1. Yönetmelikten önce bir gün dahi geciken krediler ikinci grupta yer alırken, yeni Yönetmelikle geciken bu kredilere 30 günlük süre tanındığı 2. Aynı risk grubunda bulunan kişilere kullandırılan kredilerin Yönetmelik uygulamasında ayrı ayrı değerlendirilmesi yönteminin getirildiği, 3. Karşılık oranları, veriliş tarihinden itibaren beş yıllık süre geçmiş olan çek defterlerinin her bir çek yaprağına ilişkin, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için genel karşılık ve özel karşılık oranları dörtte bir oranında uygulanacağı, 01.03.2010 tarihine kadar geçerli olacak geçici düzenlemelerin: 1. Eski yönetmelikte, birden çok kredisi mevcut bulunan kredi müşterisinin bir kredisi sorunlu ise geri ödemelerinde herhangi bir gecikme olmamasına rağmen diğer krediler de sorunlu kredi işlemi görüyordu ve borçlunun tüm kredilerine karşılık ayrılıyordu. Yeni Yönetmelikle ise, müşterinin tüm kredileri yine sorunlu kredi gibi işlem görmekte ancak sorunsuz kredilere özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarına bırakılmakta ve ödemesi geciken tutarın ödenmesi halinde bunlar canlı kredi olarak sınıflandırılabildiği 2. Yeni Yönetmelikte yer alan diğer bir avantajın ise, firmaların sorunlu kredilerinin gecikmiş kısımlarının tahsili halinde 6 ay süre ile ikinci grupta izlenmek kaydıyla daha sonra birinci gruba alınabilmesi olduğu, 3. İkinci grupta sınıflandırılan kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmaları öncesinde, iki defa yeni sözleşme koşuluna bağlanması ve donuk alacak olarak sınıflandırılmış olan kredilerin yeniden yapılandırılması imkanının daha esnek koşullarla ikiden üçe çıkarılması imkanlarının getirilmesi, Yazıda devamla TCMB’nin, son dönemde küresel kredi piyasalarında yaşanan sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla, şimdiye kadar alınan önlemlere ek olarak, % 11 olan yabancı para zorunlu karşılık oranın 2 puan azaltarak % 9 düzeyine indirdiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Ek:İlgi yazı (2 Sayfa) Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Meslek Komite Başkanları - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - DTO Şubeler