KAMU İHALE KURULU

Sayın Üyemiz, İLGİ: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 18.12.2002 tarih ve 40906 sayılı yazısı. İlgi yazıda; Kamu İhale kurulunun 2002/DK-8 Sayılı Kararı, Resmi Gazetenin 18.12.2002 tarih ve 24967 sayılı nüshasında yayınlanmış olduğu, alınan kararın ekte gönderildiği belirtilmektedir. Saygılarımla  Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER : Ek 1: Kamu İhale Kararı (2 Sayfa)