• Anasayfa
  • |
  • KAMBOÇYA’NIN YENI SICIL SISTEMI

KAMBOÇYA’NIN YENI SICIL SISTEMI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması          Genel Müdürlüğünün 08.04.2003 tarih ve 02186 sayılı yazısı           Sayın Üyemiz, İlgi yazıyla, Kamboçya Bakanlık Konseyi’nin yazısından bahisle; 1. Kamboçya Kraliyet Hükümeti’nin 18 Ekim 2002 tarihli kararına göre; 10 Anson Rd. # 25-15, International Plaza, Singapore adresinde bulunan ve Cambodia Shipping Corporation (CSC) Pte. Ltd. isimli kuruluş tarafından yürütülen Kamboçya Gemi Sicil Sisteminin iptal edildiği, 2. Ayrıca, dünya genelinde yapılan PSC denetimleri sonucu Kamboçya Bayrağının kötü bir imaja sahip olduğu, bu kötü imajın düzeltilmesi ve tutulma oranlarının azaltılması için, Kamboçya Gemi Sicil Sisteminin, sicilde kayıtlı bulunan gemilerden, standart dışı olanlarının sicilden çıkartılması dahil, uluslararası standartlara uygun olmasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırıldığı, Söz konusu düzenleme kapsamında; - Yukarıda belirtilen karardan önce Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen Gemi Sicil Sisteminin, 28 Şubat 2003 tarihi itibarı ile, Kraliyet Hükümeti tarafından atanacak ve Bakanlar Kuruluna karşı sorumlu olacak bir Komite tarafından yürütüleceği, - Singapur’da faaliyet gösteren Cambodia Shipping Corporation (CSC) Pte.Ltd. isimli kuruluşun yetkilerinin iptal edildiği, bu kuruluş tarafından yeni belge düzenlenmeyeceği ve işlem yapılamayacağı, ayrıca, bu kuruluş tarafından düzenlenen tüm sertifikaların yenileneceği, - 28 Şubat 2003 tarihinden itibaren Cambodia Shipping Corporation (CSC) Pte. Ltd. isimli kuruluş tarafından Kamboçya İdaresi adına düzenlenecek tüm sertifikaların geçersiz ve yasa dışı olacağı, 25.04.2003              Kamboçya’nın yeni sicil sistemi hk. - 28 Şubat 2003 tarihi itibari ile, Kamboçya Bakanlar Kurulu tarafından yeni sicil sisteminin uygulanması için, aşağıda ayrıntıları verilen Kamboçya Uluslararası Gemi Sicili’nin (International Ship Registry of Cambodia – I.S.R.O.C) yetkilendirildiği, Kamboçya siciline kayıtlı tüm gemilere ilgili sertifikaların bu kuruluş tarafından düzenleneceği ve tüm işlemlerin bu kuruluş tarafından yürütüleceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.      Saygılarımızla    Deniz İPEK Genel Sekreter ADRES International Ship Registry of Cambodia (I.S.R.O.C) Bond Bldg. # 36, 4-Ga, Jungang-Dong, Jung-Gu, Busan, Republic of Korea Tel: + 82-51-469-86-89 Fax: + 82-51-465-96-98 e-mail: REG@ISROCAM.com