• Anasayfa
  • |
  • KABOTAJDA ÇALIŞAN 400 GROS TONDAN KÜÇÜK PETROL TANKERLERINE DAIR YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

KABOTAJDA ÇALIŞAN 400 GROS TONDAN KÜÇÜK PETROL TANKERLERINE DAIR YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

“Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 16.08.2007 tarih ve 26615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 31.05.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan "1/6/2007" ibaresi "1/6/2008" olarak değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği -YK Başkan ve Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meslek Komite Başkanları