• Anasayfa
  • |
  • İZDENİZ Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Alımı

İZDENİZ Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz AŞ. tarafından Odamıza gönderilen 04.10.2022 tarihli, Ek'te sunulan yazıda özetle;

İzmir Körfezinde, İZDENİZ'in belirleyeceği iskeleler arasında ve İZDENİZ'in sefer  tarifelerine dayalı olarak, Türk Deniz Mevzuatına uygun "Denize Elverişlilik Belgesi"ne haiz ve teknik şartname hususlarına uygun gemilerle 01.01.2023 saat 00:00'dan, 31.12.2023 saat 23:59'a kadar deniz mili bazında yolcu taşımacılığı hizmeti satın alınacağı,

Satın alma tekliflerinin, en geç 13.10.2022 saat 14:00'a kadar, iletişim bilgileri Ek'te yer alan ve Teklif İsteme Formunda belirtilen İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden,  faks (teyit alınız)   veya e-posta ile iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

713_2930_izdeniz_deniz_yolu_ile_yolcu_ta_mac_l_hizmeti_al_m_.pdf