• Anasayfa
  • |
  • İTHAL EDILEN GEMILERDE TONILATO HESAPLARI HK

İTHAL EDILEN GEMILERDE TONILATO HESAPLARI HK

İlgi yazı ile; Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2009 tarih ve 20235 sayılı yazısına atfen; 1. Türk Bayrağına geçen Gemilerin “Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi” kapsamında Bölge Müdürlüklerince süreli uluslararası tonilato belgesi düzenlendiği belirtilerek tonaj hesap dokümanlarının ilgili bayrak devletinden veya klas kuruluşundan alınamaması sebebiyle, gemi işletenlerinden düzenlenmiş geçici sertifikalarının süresinin uzatılması taleplerinin geldiği; 2. 21.09.1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun, bulunan “Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi”ne taraf olan ülkelerden ithal edilen ve uluslararası tonilato belgesi olan gemilerin teknik kütük kaydının yapılacağı Bölge Müdürlüğü tarafından mevcut tonilato belgelerine göre yeni uluslararası tonilato belgesinin düzenleneceği ve tonaj hesap dokümanlarının ivedilikle ilgili bayrak devletinden talep edileceği; 3. Altı ay içerisinde ilgili bayrak devletinden tonaj hesap dokümanlarının gelmemesi veya geminin mevcut durumunun gemi projelerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde geminin tekrar ölçülerek yeniden belgelendirileceği; bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Ek: Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün Yazısı ( 1 Sayfa ) GEREĞİ : BİLGİ: -Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği - Meslek Komite Başkanları - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - İMEAK DTO Şubeleri