• Anasayfa
  • |
  • ISWG-GHG 12 Sonuçları Hk.

ISWG-GHG 12 Sonuçları Hk.

Sayın Üyemiz,        

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki (Marine Environment Protection Committee-MEPC) Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 12’nci Oturumu (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships-ISWG GHG 12) 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Norveç’in oturum başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Odamız tarafından takip edilen bahse konu çalışma grubu toplantısında gündeme gelen önemli konuların sonucu hakkında IMO resmi web sayfasında 24.05.2025 tarihinde yayımlanan duyuruda yer alan özet bilgiler ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

416_2103_2103_416.pdf