İstihdam Teşvikleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 01.03.2021 tarih ve 1002 sayılı Ekte sunulan yazıda; 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun'a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşviklerinin getirildiği, bu kapsamda mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin süresinin uzatıldığı bildirilmektedir.

Buna göre ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden;

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,

* 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,

* 4857 sayılı İş Kanununda 1,

* 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,

* 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,

* 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,

* 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1,                                                          

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunduğu belirtilmektedir.

Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş talihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına, SGK tarafından hazırlanan ve web sitesinde yayımlanan Ekte belirtilen sunumdan erişilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

234_714_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_gelen_01032021_tarihli_yaz_ve_eki_2_.pdf