• Anasayfa
  • |
  • İstanbulkartın Kullanılması

İstanbulkartın Kullanılması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan 16.08.2021 tarih ve 976235 sayılı ek'te sunulan yazıda özetle;

İstanbulkart süreçlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi, mevzuat ve toplu ulaşımda olan veya olabilecek değişikliklere sürdürülebilir bir yönetmelik oluşturulması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 901 sayılı kararı ile "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği"nin kabul edildiği,

Söz konusu,"Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği"nin Kartların Kural Dışı Kullanımı başlıklı 7. Maddesi gereğince;

- Elektronik ücret toplama sistemine dâhil olan araçlarda, geçiş cihazlarına (validatör, turnike vb.) İstanbulkart'ın okutulması suretiyle geçiş yapılması gerektiği ve bu maddenin işletilmesinden, ilgili toplu taşıma işletmesinin sorumlu olduğu,

Belediye Zabıtası, turnike sistemlerinde görevli güvenlik görevlileri, BELBİM Personeli, Denetim İstanbulkart sahipleri ve lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarına münhasıran bu araçların sürücülerinin, bu yönetmelik kapsamında İstanbulkart ile ilgili tüm hususları (usulsüz kullanım, İstanbulkart kontrolü ve benzeri) denetlemeye yetkili kişiler olduğu,

Bu yönetmelikte yer alan kişiselleştirilmiş İstanbulkartların;

a) Kişiselleştirilmesi ile ilgili mevzuatına göre belirlenen kullanım süresi dolduğu halde,

b) Kişiselleştirilmiş İstanbulkartın abonman, ücretsiz veya indirim hakkının sahibi tarafından başkasına kullandırılması halinde,

c) Başkasına ait İstanbulkartın kullanılması halinde,

d) İstanbulkartın kamuyu zarara uğratacak şekilde veya ticari amaçla; kullanılması/kullandırılması halinde,

denetlemeye yetkili kişilerce karta el konularak, el konulmasının mümkün olmadığı durumlarda ise takibe alınarak kullanıma kapatılacağı, kapatma işlemine dayanak bilgi ve belgelerin (kamera kaydı, fotoğraf, rapor vb.) BELBİM'e iletileceği, usulsüz kullanım nedeniyle kullanıma kapatılan kartın yenilenmesi talebi halinde BELBİM tarafından belirlenecek merkezlerde "Usulsüz Kullanılan Kartın Yenilenme Bedeli" karşılığında yeni kartın, sahibine verileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

867_2316_istanbulkart_n_kullan_lmas_.pdf