• Anasayfa
  • |
  • İSTANBUL GEMI VE YAT İHRACATÇILARI BIRLIĞI HK.

İSTANBUL GEMI VE YAT İHRACATÇILARI BIRLIĞI HK.

Sayın Üyemiz, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ” ile merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur. Söz konusu tebliğ; İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 2010/3) MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur. Yürürlük MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür. şeklindedir. Gemi ve yat ihracatı ile iştigal eden Üyelerimizin ihracat sürecinde ve prosedürlerin uygulanması aşamasında söz konusu kurum ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyeler (Web sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeler - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Meslek Komite Başkanları - VDAD - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR -Yalova – Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş. - YAGESAD - İMEAK DTO Şubeleri