• Anasayfa
  • |
  • İSTANBUL BOĞAZI MELEN PROJESI HK.

İSTANBUL BOĞAZI MELEN PROJESI HK.

İLGİ:  a) Odamızın 07.08.2002 tarih ve 2642 sayılı yazısı                       b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü               İstanbul Liman Başkanlığının 02.08.2002 Tarih ve 1642 No.lu yazısı Sayın Üyemiz,           İlgi (a) yazımız ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ XIV. Bölge Müdürlüğünce  STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş.’ye ihalesi yapılan “ Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi, Melen Sistemi kapsamındaki Boğaziçi Tüneli İnşaatı deniz dibi sondaj çalışmalarının 20.08.2002 – 11.11.2002 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti. İlgi (b) yazı ile, konuyla ilgili olarak 3. etap çalışmalarının doğal şartlardan dolayı uzaması sonucunda çalışmanın 11.11.2002 – 27.11.2002 tarihleri arasında yapılacağı, söz konusu çalışmalar süresince deniz trafiğinin düzenlenmesi ve planlanması İstanbul Deniz Trafik Kontrol Merkezince yapılacağı ve VHF Kanal 11, 12 ve 13’ ten gemilere duyurulacağı bildirilmektedir. Konuyla ilgili olarak bölgede seyir yapan/yapacak olan tüm gemi ve deniz vasıtaları kaptanlarının; Can, Mal, Çevre ve Seyir Güvenliği açısından dikkatli olmaları konusunda gereğini rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter