• Anasayfa
  • |
  • ISPS KODU – IMO VERITABANI

ISPS KODU – IMO VERITABANI

Sayın Üyemiz, İLGİ : ICS’den alınan 14.04.2004 tarih ve ICS(04)21 sayılı yazı ve eki. Uluslararası Deniz Ticaret Odasından alınan İlgi yazıda, IMO’nun liman güvenliğiyle ilgili veritabanı oluşturduğu, bunun üye ülkelerin bazı ulusal güvenlik temas noktalarına ait ayrıntıları belirttiği ve İdarelerince onaylanan Liman tesislerini göstereceği ifade edilmiştir. IMO veritabanına giriş için gerekli bilgiler İlgi yazı ekinde gönderilmiş olup, bahse konu yazının bir örneği Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek – 1 : İlgi yazının eki (ICS(04)21-Annex)