ISPS KOD UYGULAMALARI HK.

Tarih: 05.08.2004 Konu: ISPS Kod Uygulamaları Hk. İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 26.07.2004 tarih ve 1768 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Karaköy/Salıpazarı Limanına yanaşan yolcu gemilerine, Bunker vb. amaçla hizmet vermek amacıyla yanaşmak isteyen ikmal gemilerine, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS Code) uygulamaları çerçevesinde bundan böyle; 1- Liman Başkanlığından yanaşma izni almaları, 2- T.D.İ. Liman İşletmesi Müdürlüğüne ilgili gemi acentası tarafından Liman Başkanlığından alınan izinle birlikte bilgi vermeleri, 3- Karaköy/Salıpazarı Limanına yanaşan yolcu gemilerinin acentalarının da bu tip hizmetleri planlama aşamasında, yukarıdaki 1 ve 2 nolu talimata uygunluk sağlanmasına özen göstermeleri, 4- T.D.İ. Liman İşletme Müdürlüğü’nce bu gemilere ait olmak üzere Liman Güvenlik El Kitabında bahsedilen prosedürlerin uygulanması, 5- Yukarıdaki talimatlara uymayan ilgililer hakkında 618 sayılı Limanlar Kanunu ve İstanbul Liman Tüzüğü hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - MARLİM - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları