ISPS CODE UYGULAMALARI

Sirküler No: /2003 İLGİ: Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 08.04.2003 tarih ve P/184/NBP/EG sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile 9-13 Aralık 2002 tarihinde düzenlenen IMO Diplomatik konferansında, denizcilikle ilgili terörizm, sabotaj vb. yasadışı faaliyetleri önleyici önlemleri içeren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Emniyet Kodu’nun 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girişinin kabul edildiği, Bu kapsamda, daha önce SOLAS 2000 değişimleri ile zaman çizelgesi tanımlanmış olan AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) teçhiz tarihinin öne alınarak 2004 yılına çekildiği, aynı zamanda gemiler için güvenlik alarm sisteminin teçhizinin zorunlu hale getirildiği bildirilmekte olup, konuyla ilgili daha detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter EK: 6 sayfa IMO’NUN KABUL ETTİĞİ DENİZ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ LİMANLARIN VE GEMİLERİN GÜVENLİĞİ 9-13 Aralık 2002 tarihlerinde Londra’da “1975 Denizde Can Güvenliği Uluslararası, Antlaşması ile ilgili Diplomatik Konferans” gerçekleştirilmiştir. Konferansta, deniz güvenliğini arttırıcı ve terorizm, sabotaj, v.b. yasadışı faaliyetleri önleyici bir dizi önlemin Temmuz 2004’den itibaren yürürlüğe girişi kabul edilmiştir. Bu önlemler, 1974 SOLAS’ta yapılacak değişimler ve yeni bir kod olan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kodu’nun (ISPS Kod) yürürlüğe girişi ile kurallaşacaktır. ISPS Kod, devletler, liman otoriteleri ve denizcilik şirketleri ile ilgili güvenlik gereklerini detaylı olarak açıklayan uyulması zorunlu olan Kısım A’dan ve bu gereklere uygunluğu sağlamakla ilgili bilgileri içeren kılavuzların yeraldığı Kısım B’den oluşmaktadır. ISPS Kod’un amacı gemilerin ve liman tesislerinin güvenlik risklerinin değerlendirilmesinde standardizasyon sağlamaktır. Kod’da bu değerlendirme risk yöntemi yaklaşımı ile açıklanmaktadır. Risk değerlendirme süreci, tüm Taraf Devlet’lerin liman tesisleri için güvenlik değerlendirme faaliyetleri ile başlar. Güvenlik değerlendirme üç ana bileşenden oluşmaktadır. Birinci aşama liman tesisi için kritik önem taşıyan (hasarlanması halinde can kaybına ya da liman tesisinin ekonomisine veya çevresine zarar verecek olan alanlar veya yapılar) donanımın ve altyapıların tanımlanması ve değerlendirilmesidir. İkinci aşama güvenlik önemleri ile ilgili öncelik sıralamasının yapılabilmesi için kritik donanıma ve alt yapılara yönelik gerçek tehlikelerin tanımlanmasıdır. Son aşama ise liman tesisinin fiziksel güvenliği, yapısal bütünlüğü, koruma sistemleri, prosedürel politikaları, iletişim sistemleri, taşıma alt yapıları, tesisle ilişkili diğer alanlar vb. yönünden zayıf noktalarının tespit edilerek değerlendirilmesidir. ISPS Kod liman tesisleri ve gemiler için minimum fonksiyonel gereklilikleri içermektedir. Gemiler için gereklilikler: - Gemi Güvenlik Planları - Gemi güvenlik zabitleri - Şirket güvenlik sorumlulukları - Gemide gerekli teçhizattır. Liman tesisleri için gereklilikler ise : - Liman Tesisi Güvenlik Planları - Liman tesisi güvenlik sorumluları - Liman tesisinde gerekli teçhizattır. Bu gerekliliklere ilave olarak gemi ve liman tesisleri için değer ek gereklilikler: - Girişlerin izlenmesi ve kontrolü - Kargonun ve insanların hareketlerinin izlenmesi - Güvenlikle ilgili iletişimin kullanıma hazır bulundurulmasıdır. Her bir geminin ve her bir liman tesisinin farklı risklere maruz olması nedeniyle Kod’un gereklerine uygunluk İdare ya da Taraf Devlet’in onayına tabi olacaktır. Taraf Devlet geminin veya liman tesisinin maruz kaldığı riskleri değerlendiricek, 1 normal tehl