İSPANYA HK.

TOBB’dan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin bir örneği ilişikte sunulan yazısında özetle, ihracatçı firmalarımızın ve vatandaşlarımızın İspanya bağlantılı bazı kuruluşlardan gelmekte olan mektup veya elektronik postalar aracılığıyla dolandırılmakta olduğu, sözkonusu dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak İspanya bağlantılı işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususların Ek’teki yazıda açıklandığı ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Hüseyin ERTAN Genel Sekreter V. Ek: T.C. Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin yazısı (2 Sayfa) Gereği: Bilgi: -WEB (Tüm ÜYELER) -Y.K Başkan ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -GİSBİR Derneği -GESAD -DTO Şubeler