• Anasayfa
  • |
  • İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri Hk.

İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte yer verilen 04.11. 2022 tarih ve 11605 sayılı yazısında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından yürütülen İşletme Geliştirme Destek Programı'nda değişiklik gerçekleştirildiği, bu kapsamda destek üst limitlerinin yükseltilmiş olduğu bildirilmekte ve konuya ilişkin açıklayıcı bir görsel yazı ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

809_3551_i_letme_geli_tirme_destek_program_destek_st_limitleri_hk.pdf