• Anasayfa
  • |
  • İşletme Değerlendirme Raporu (IDR)

İşletme Değerlendirme Raporu (IDR)

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 02.11. 2022 tarih ve 11503 sayılı yazısı ile ekinde yer verilen KOSGEB'in 28.10.2022 tarih ve 163783 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

Söz konusu yazılarda, KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturulan "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin 2017-2021 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı bildirilmektedir.

Verilerin yorumlanmadan, işletmenin kendi durumunu sektörü ile karşılaştırmalı olarak Türkiye genelinde ve bölgesinde görmesine imkân sağladığı ve bu sayede işletmenin hem mevcut durumunu değerlendirebilmesinin hem de sektörünün durumunu görerek, kendisini sektöründe konumlandırmasının mümkün olabileceği açıklanmaktadır.

Raporun bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler verdiği, bu özelliği ile işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkanı da sunduğu ve bu sayede işletmenin veri temelli karar alabilmesinin ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmasının sağlanabildiği ifade edilmektedir.

İşletmeye özel olarak yazılım üzerinden oluşturulan İşletme Değerlendirme Raporuna e-Devlet üzerinden, başvuru sayfası ile örnek rapor ve rapora esas veri kaynakları ve hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına ise https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim. 

803_3542_i_letme_de_erlendirme_raporu_dr_.pdf