İŞLETME BELGESI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK’in ) ana amacının, işletmelerimiz için iş ortamını iyileştirmek ve bu çerçevede bürokrasiyi mümkün olan en az düzeye indirmek olduğu, 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptıkları çalışmalar sonucunda yeni “İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik”in 4 Aralık 2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı, Yeni Yönetmelik ile ortalama 60 günde alınabilen İşletme Belgesine beyan usulü getirilerek aynı günde belge alma imkanının getirildiği, ayrıca İşletme Belgesi kapsamındaki işletmelerde minimum çalışan sayısının 10’dan 50’ye çıkarıldığı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Y.K. Başkan ve Üyeleri - Meslek Komite Başkanları