• Anasayfa
  • |
  • IRAK’IN YENIDEN İNŞAASI ADLI TOPLANTI

IRAK’IN YENIDEN İNŞAASI ADLI TOPLANTI

İLGİ: T.C. KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ’nin 11.04.2003 tarih ve 842 ayılı yazısı. İlgi yazı aşağıya çıkartılmıştır. 1. Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası ile Ukrayna’daki Amerikan Ticaret Odası’nın 10.04.2003 tarihinde ortaklaşa düzenledikleri “Irak’ın Yeniden İnşası” adlı toplantıya Müşavirliğinizce katılım sağlanmıştır. Toplantıda, ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Carlos Pascual, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Victor Yanovsky ile birlikte ABD Büyükelçilği 1. Ekonomi Sekreteri ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Entegrasyon Bakanlığı yetkilileri konuşmacı olarak yer almışlardır. Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası ve Amerikan Ticaret Odası üyelerinden oluşan ve Ukrayna’da faaliyet gösteren firma temsilcileri de dinleyici olarak katılmışlardır. 2. Söz konusu toplantıda, Irak’ın yeniden yapılandırılmasında ABD’li firmaların ana yüklenici firmalar olacağı, Koalisyon ülkelerinin firmalarının ise taşeron firma olarak görevlendirileceği, ana yüklenicilerin taşeronları seçeceği, projelerin finansmanının “Department of Defence” tarafından karşılanacağı , projeler ve ihale süreci ile ana yüklenici firmalara ilişkin bilginin www.usaid.gov.iraq adlı web sayfasında yer aldığı, ihalelere taşeron olarak katılmak isteyen firmaların en kısa sürede mutlaka belirtilen web satyfasında yer alan formu doldurmaları gerektiği, “Department of Defence” in bu formu baz alarak taşeron firma isimlerini ana yüklenicilere ileteceği, ihale sonuçlandığında kazananların yine bu web sayfasında ilan edileceği açıklanmıştır. Formda, firmalardan mutlaka ingilizce bilen ve ABD firmaları ile irtibatı sağlayacak bir kişinin isminin yer alması gerektiği belirtilmiştir. Firmaların, “Department of Defence” in Basın Ofisi’nin 1 866 461 51 71 nolu telefonunu arayarak da taşeron adayları olarak kayıt yaptırabilecekleri ifade edilmiştir. 3. Projeler arasında, İnsani amaçla deniz taşımacılığı ve deniz ulaşımının sağlanması, insani amaçla havayolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, şişelenmiş halde içme suyu sağlanması, okulların yenilenmesi, ders kitabı basımı, kamu sağlığı hizmetlerinin düzeltilmesi, elektrik hizmetinin acil olarak sağlanması, su ve kanalizasyon sisteminin düzeltilmesi, yol-köprü-hastane-okul inşaası ve limanların modernizasyonu bulunduğu belirtilmiştir. 4. İhale sürecinde taşeron olmak için başvuran firmaların, ana yüklenici firmalarla mutlaka direkt temas kurmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bu çerçevede, ilgili Türk firmalarının ana yüklenici firmaların adlarını tespit ettikten sonra firmaların iştigal sahalarını, tamamladıkları projelerini ve irtibat bilgilerini içeren bir dosyayı ana yüklenici firmalara ulaştırmalarında büyük yarar görülmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter