IRAK HK.

İlgi yazıda; 1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları gereğince, Irak’ın ihraç ettiği petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ile bu ihracattan elde edilen gelirlerine elkonulmasının ve haciz kararı alınmasının uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ; 2. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere atfen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, Irak’ın ihraç ettiği petrol ürünlerinin dokunulmazlık statüsüne sahip olmasına rağmen, Irak’tan alacağı bulunan Türk şirketlerinin talepleri üzerine, Türk mahkemeleri tarafından Kerkük — Yumurtalık petrol boru hattı ile ülkemize gelen Irak petrolü ile ilgili haciz kararları alınmaya devam ettiği ve bu şekilde bugüne kadar 800.000 ton petrole elkonulmuş olduğu ve bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiği belirtilerek, bu duruma son verilmesinin talep edildiği; 3. Yazıda ayrıca, Irak’tan alacağı bulunan şirketlerimizin, sözkonusu alacaklarının Irak’ın ülkemize veya ülkemiz üzerinden diğer ülkelere ihraç ettiği petrol ürünlerine haciz konulması yoluyla tahsil edilmesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırılık teşkil ettiği ve uluslararası hukuk açısından ülkemizi sorumluluk altına soktuğu gözönüne alınarak, gerekli girişimlerde bulunulmasının talep edildiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: -Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Meslek Komite Başkanları -Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - DTO Şubeler