• Anasayfa
  • |
  • İlaç Sektöründe Kullanılan Hammaddelere Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı/Irak

İlaç Sektöründe Kullanılan Hammaddelere Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı/Irak

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 19.09.2023 tarihli ve 89079856 sayılı yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, ilaç sektöründe kullanılan tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve bunların temel operasyonel malzemelerine uygulanan gümrük vergisi oranlarının, Irak Bakanlar Kurulu tarafından kamu ve özel sektör kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere değiştirildiği bildirilmiştir. İlgi yazı ekte yer almakta olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

656_2244_sirk_ler_no_656_ila_sekt_r_nde_kullan_lan_hammaddelere_uygulanacak_g_mr_k_vergisi_oran_rak.pdf