• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 1

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 1

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü' nün 15.01.2021 tarih ve E-83362133-050.01.04 Sayılı yazısında;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 07.01.2021 tarihinde Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplandığı,

Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının İngiltere'de görülmesi üzerine, bu varyantın ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla alınması gereken bir takım tedbirlerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 02.01.2021 tarihli ve 1 sayılı, 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı ve 25.12.2020 tarihli ve 2223 sayılı yazıları ile belirtildiği,

Emniyet Genel Müdürlüğünün 02.01.2021 tarihli ve 1282 sayılı yazısı ile de hudut kapılarında yolcuların pasaportları üzerinde kaşe kontrolü yapılmak suretiyle son 10 gün içerisinde Covid-19 virüsünün yeni varyantının görüldüğü İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunanların tespit edilerek sağlık birimlerine bildirilmesinin talimatının verildiği, 

Konuya ilişkin uygulama birliğinin tesis edilmesi ve tüm sınır kapılarımızda (kara, hava, deniz) etkin bir uygulamanın hayata geçirilerek Covid-19 virüsünün yeni varyantının ülkemize girişini engellemek için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığının 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi çerçevesinde;

1- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili NOTAM'ları ile uygulanmakta olan İngiltere'den yapılacak tüm uçuşların (genel havacılık ve/veya tahliye uçuşları da dâhil) ve Güney Afrika ve Danimarka'dan ticari uçuşların durdurulması uygulaması ile benzer şekilde yeni durumların gelişmesi halinde alınacak kararların ilgili birimlerce titizlikle takip edilmesine ve herhangi bir aksamaya meydan bırakılmamasına,

2- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucunun istenmesine, hareket edilecek ülke havalimanlarında bu test sonucu ibraz edilmeden kişilerin ülkemize iniş yapacak uçaklara alınmamasına,

3- Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe kontrollerinin titizlikle yapılmasına ve son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişilerin İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli ve 5353 sayılı Genelgesi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısı kapsamında Valilik tarafından belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmalarına, bu yurdun kapasitesinin yeterli olmaması halinde karantina için kullanılacak olan yurt/yurtların Valilik tarafından belirlenmesine,

4- Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunup bulunmadıklarının sorulup buna göre işlem tesis edilmesine,

5- Kara, deniz ve hava sınır kapılarımızda SARS-CoV-2 PCR testi sonucu kontrollerini yapmak üzere yeteri sayıda personel/ekip görevlendirileceği (bir birim görevlendirilebileceği gibi karma ekipler de oluşturulabileceği) sınır kapısı mülki idare amirleri tarafından sağlanmasına,

6- Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısında belirtildiği şekilde konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanların ise Valilik tarafından  belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alınmalarına, bu yurdun kapasitesinin yeterli olmaması halinde karantina için kullanılacak olan yurt/yurtların Valilik tarafından belirlenmesine, bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test yapılacağına, test sonucu negatif olanların karantinasının sonlandırılacağı, pozitif olanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda sürdürülmesine,

7- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacağına,

Bu çerçevede, Kaymakamlar, Sınır Kapısı Mülki İdari Amirleri ve ilgili kurumlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceğine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına,

karar verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

55_236_h_fs_zs_ha_parafs_z.pdf