• Anasayfa
  • |
  • İHRACAT EĞITIM SEMINERI HK

İHRACAT EĞITIM SEMINERI HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, 1. Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunmak üzere, bu alanda çalışan personelin ya da sektöre ilgi duyan kişilerin bilgi düzeyini artırmak ve uygulamada karşılaştıkları sorunlarda onları aydınlatmak amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nın her yıl geleneksel olarak sürdürdüğü “İhracat Eğitim Semineri”nin bu yıl 3-4-5-6 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirileceği ve söz konusu seminere Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı İstanbul Kambiyo Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve özel sektör kuruluşlarının yetkilileri tarafından tebliğler sunulacağı, 2. İlk gün saat 12:30’da başlayacak olan 4 günlük seminerin diğer günler saat 13:00’ ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılacağı, seminer sonunda katılım belgesi verileceği, seminere iştirak ücretinin 150 YTL olduğu, katılım sayısının 200 ile sınırlandırılacağı ve kayıtlarda öncelik sırasının dikkate alınacağı, 3. İştirak ücreti elden yatırıldığında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi’ne başvurulması gerektiği, ücretin banka havalesi ile gönderilmek istenmesi durumunda ise havalenin İhracat Eğitim Semineri olduğunun belirtilmesi gerektiği ve “Yapı Kredi Bankası Sultanhamam Şubesi, Hesap No: 60614779” adresine yapılacağı, dekontun üzerine iştirakçi adı-soyadı ve telefon numarası belirtilerek dekontun bir fotokopisinin 212 520 17 95 no.lu faksa gönderilmesi hususları, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve Gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter Ek1: Eğitim Semineri Programı sureti (1 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - GİSBİR Derneği - GESAD