• Anasayfa
  • |
  • ICS’DEN EMISYON ALIŞ VERIŞI VE EGZOS TEMIZ. HK.

ICS’DEN EMISYON ALIŞ VERIŞI VE EGZOS TEMIZ. HK.

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 15.04.2003/ICS(03)16 tarih ve sayılı yazı ve ekleri. Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (ICS) Odamıza gönderilen, Denizcilik Genel Müdürü Peter Hinchliffe imzalı, “Emisyon Alış Verişi ve Egzos Temizlemesi” konulu, 15.04.2003/ICS(03)16 tarih ve sayılı İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir : “EMİSYON ALIŞ VERİŞİ  (EMISSION TRADING) VE EGZOS TEMİZLEMESİ (EXHAUST SCRUBBING) ICS Çevre Paneli geçen yazdan beri emisyon alış verişi planlarının gelişmesini izlemiştir. Panel’in kabulü ile ICS Sekreteryası geçen yıl Gemi Emisyonlarını Azaltma ve İş (SEAaT) Grubuna (Shipping Emissions Abatement and Trading Group) bir gözlemci olarak katılmış ve daha sonraki bazı İdare Komitesi toplantılarına da iştirak etmiştir. İsveç Armatörler Birliği’nden Panel’e Baltık için önerdikleri plan hakkında bilgiler de gönderilmiştir. Deniz yakıtlarının sülfür (kükürt) içeriğinin kontrolüne ait kurallar ve tüzükler halen hem uluslararası ve hem de bölgesel seviyede tartışma konusu olmaktadır. IMO’da bu yılın sonlarında MARPOL Ek VI’nın kriterlerinin yürürlüğe girmesinin sağlanmasının ve 12 ay sonra da yürürlüğe girmesinin giderek daha muhtemel olduğu görülmektedir (ve çok iyi karşılanmaktadır.) Bu yazı hazırlandığı sırada 8 Üye Devlet Ek VI’yı onaylamıştır:  Bahama Adaları, Bangladeş, Danimarka, Liberya, Marshall Adaları, Norveç, Singapur, İsveç. Diğer devletlerin de onaylamak üzere oldukları bilinmektedir. Yürürlüğe girişten sonra %4.5’lik küresel sülfür üst limitinin (cap) azaltılması ve diğer mevcut sınırların yeniden incelenmesi için bir çağrı yapılacağı ümit edilmektedir. AB Yakıt Kararnamesinde yapılması önerilen düzeltmeler Avrupa Parlamentosunda birkaç gün içinde müzakere edilecektir. Masadaki düzeltmeler AB limanlarında ‘rıhtımda’ iken kullanıldığı zaman (%0.2) ve AB limanlarını kullanan feribotlar için olan (%1.5) yine de düşük sülfür limitlerini içine almaktadır. ICS ve ECSA müzakere etmede ve lobi faaliyetinde çok faal olmuşlardır ve müzakerenin sonucu öğrenildiği zaman bildirilecektir. Bu çeşitli görüşmelerin sonucunu önceden tahmin etmek çok güçtür. Ancak, denizcilik endüstrisinin uzun vadeli bir görüşü benimsemeye, mevcut seçenekleri incelemeye ve gelecek müzakereler için hazır olmaya ihtiyacı vardır. Dikkate alınacak seçenekler arasında egzos temizlemesi (exhaust scrubbing)  ve emisyon alış verişi (emission trading) bulunmaktadır. - 2 - Çok basit olarak egzos temizlemesi ve emisyon alış verişi birbirini tamamlayıcı mekanizmalardır ve beraberce düşünülmelidir. Egzos temizlemesi, emisyonların saptanan limitleri ihlal etmediğini temin etmesinin yanı sıra, başka şekilde müsaade edilebilecek olandan daha yüksek sülfür içeriği olan yakıtın kullanılmasına izin vermektedir. Gerçekten de egzos temizlemesi o kadar etkin olabilir ki emisyonlar hemen hemen sıfıra indirilebilir. Emisyon alış verişi teorisi şudur; bir gemi tarafından neşredilmeyen gaz miktarının bu limiti kolayca sağlayamayan başka bir gemi için bir değeri vardır ve bunun için bir ticari piyasa kurulabilir. Müsaade edilenden daha az neşredenler, başka vasıtalarla uygunluğu alış verişten daha pahalı bulanlara bir pay  hakkı (allowance) satabilirler. Bir alış veriş planı saptanması için birçok pratik engeller ve bazı ahlaki itirazlar mevcuttur. Ancak, düşük sülfürlü yakıta giderek artan bir talep olması karşısında, sülfür limitleri azalır ve bunker fiyatları yükselirken, egzos temizleme teknolojisi bir uygunluk metodu sağlayabilir. ICS Denizcilik Komitesi, çeşitli inisiyatifler için açıktan açığa yapılan desteğin uygun olmadığını kabul etmiştir, bununla birlikte ICS, emisyon alış veriş planlarının gelişmesini izlemeye ve uygun olduğu zaman denizcilik endüstrisine bilgi sağlamaya devam etmelidir. Bu politikayı desteklemek için bir ICS tutum bildirisi geliştirilmiş ve Denizcilik Komitesi tarafından onaylanmıştır. ICS Sekreteryası, bunker yakıt