• Anasayfa
  • |
  • ICS2'nin R2 Versiyonundan R3 Versiyonuna Geçmesi Hk.

ICS2'nin R2 Versiyonundan R3 Versiyonuna Geçmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (FONASBA)'dan alınan 11.11.2022 tarihli ekte sunulan e-posta yazısında;

Taşınan yük ve malların uluslararası dolaşımda emniyet ve güvenliğini artırmak ve gümrük süreç ve sistemlerini geliştirmek amacı ile yeni gümrük varış öncesi emniyet ve güvenlik risk analizi düzenleyici rejimi kapsamında, Avrupa Birliği'nin Mart 2021'de AB Gümrük İthalat Kontrol Sistemi versiyon 2 (ICS2)‘yi yayınladığı bildirilmektedir.

ICS2, AB vatandaşları ve yasal işletmelerinin güvenlik, sağlık ve emniyet çıkarlarının korunmasında ilk denetim hattının güçlendirilmesi için temel bir AB aracıdır. Toplamda 3 versiyonu bulunan ICS2'nin, karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılık hizmetleri için R2 versiyonundan R3 versiyonuna 1 Mart 2024 tarihinde geçmesi planlanmaktadır. Bahse konu versiyon, denizcilik sektörü için hem iş süreçleri, hem de Bilgi Teknolojileri uygulama faaliyetleri açısından güncellemeler içermektedir.

Bu itibarla, ICS2'nin, sistemin uygulamaya konulması konusunda ekonomik operatörlere rehberlik etmek amacı ile yayınladığı dokümanlar bilgi edinilmesi maksadıyla ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

854_3689__cs2_nin_r2_versiyonundan_r3_versiyonuna_ge_mesi_hk.pdf