• Anasayfa
  • |
  • İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HK.

İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HK.

“İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik” 27.06.2008 tarih ve 26919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iç ticaret hizmetlerini geliştirmek amacıyla, odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları