HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100 Sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yürürlüğe 01.10.2011 tarihinde girecektir. Bahsekonu Kanun Başbakanlığın Web Sitesinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204.htm adresinde yayımlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları