• Anasayfa
  • |
  • HIZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER - HARÇLAR

HIZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER - HARÇLAR

KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT Odamızın devamlılık arz eden gelir kaynağını, üyelerimizin sermaye veya özvarlık miktarı ile ticari faaliyetlerine göre tesbit edilen sınıfları üzerinden alınan kaydiye ve yıllık aidat teşkil etmektedir. 5590 Sayılı Kanun’un 3452 Sayılı Kanunla muaddel 25.nci maddesine göre düzenlenen ve Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları kayıt ücreti ve yıllık aidat tespit usulleri yönetmeliği’ne göre hazırlanan Odamızın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ)       (DERECEYE ESAS MEBLAĞ) KAYIT YILLIK DERECELER       (SERMAYE VEYA ÖZ VARLIK) ÜCRETİ AİDAT Fevkalade Derece 5.000.000.001.-   Ve Yukarısı 100.800.000.- 100.800.000. 1-A Derece 3.500.000.001.-    5.000.000.000.- 80.000.000.  -  80.000.000. 2-A      “ 2.500.000.001.-    3.500.000.000.- 60.000.000.  -  60.000.000. 3-A      “ 1.500.000.001.-    2.500.000.000.- 50.000.000.  -  50.000.000. 4-A      “ 1.000.000.001.-    1.500.000.000.- 40.000.000.  -  40.000.000. 5-A      “   500.000.001.-    1. 000.000.000.- 30.000.000.  -  30.000.000. 6-A      “                     1.-       500.000.000.- 15.400.000.-  15.400.000. ÜCRETLER VE HARÇLAR Odamızca yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler ve harçlar aşağıda gösterilen tarifeye göre düzenlenmiştir. 5590 Sayılı Kanunun 3452 Sayılı Kanunla değişik 27’nci maddesine istinaden hazırlanan ve 01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasının; ODA HİZMET ÜCRETLERİ VE TASDİK HARÇLARI TARİFESİ Tasdik Nev’i       Hizmet Ücreti ve (Hizmetler) KADEMELER       Harcinin Tutarı 1- Fatura Tetkik ve Tasdik Ücreti            -     100.000.000.- 15.000.000.-   100.000.001.-     250.000.000.- 25.000.000.-   250.000.001.-     500.000.000.- 40.000.000.-               500.000.001.-     750.000.000.- 45.000.000.-   750.000.001.-  1.000.000.000.- 50.000.000.- 1.000.000.001.-  1.500.000.000.- 80.000.000.- 1.500.000.001.-  den yukarı          100.000.000.- 2- Türk Bayraklı Gemilerden Alınacak Ücretler: a) Yükleme, boşaltma, tamir ve bekleme için Odanın faaliyet alanın içindeki limanlara gelen gemilerden her girişte aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. -      500 gros tona kadar  7.000.000.-    501  -   1.500   “      “       “ 14.000.000.- 1.501  -   2.500   “      “       “ 23.000.000.- 2.501  -   5.000   “      “       “ 35.000.000.- 5.001  - 10.000   “      “       “ 45.000.000.-           10.001  - 25.000   “      “       “ 55.000.000.-           25.001  - 35.000   “      “       “ 68.000.000.-           35.001  - 50.000   “      “       “ 90.000.000.-           50.001  - gros tondan yukarısı          100.000.000.- b) İşbu ücret yolcu gemilerinden ve ahşap yük teknelerinden her bir liman için yılda 24 sefederden fazla alınmaz. c) Okul ve Araştırma hizmeti yapan gemiler ile personel değişimi için limana giren gemilerden bu ücret alınmaz. 3- Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınacak Ücretler: a) Yükleme, boşaltma, tamir  ve bekleme için Odanın faaliyet alanı içindeki limanlara giren gemilerden her girişte aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. -      500 gros tona kadar 15.000.000.-    501  -   1.000   “      “       “ 35.000.000.- 1.001  -   1.500   “      “       “ 45.000.000.-<