Hizmet Yeri Belgesi Hk.

Sayın Üyemiz,       

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 14.01.2022 tarihli, Ek’te sunulan yazıda; “Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ”in 24 Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından TOBB’a iletilen yazıda, florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin, anılan tebliğ kapsamında zorunlu tutulan TS13905 numaralı standarda ilişkin Hizmet Yeri Belgesi alması gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığın yazısında KOSGEB tarafından sağlanan “İş Geliştirme Destek Programı” kapsamında verilen “Belgelendirme Desteği” hakkında bilgi sağlandığı ve ayrıntılı bilgiye  https://bit.ly/3rRg1Lw linkinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

78_282_282_78.pdf