• Anasayfa
  • |
  • Hırvatistan - Zadar Limanı Hk.

Hırvatistan - Zadar Limanı Hk.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan 12.04.2021 tarih ve 63206718 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Zagrep Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atıf yapılarak, Hırvatistan'ın ikinci büyük limanı olan Zadar Limanında bir Ro-Ro hattı ve lojistik merkez kurulması hakkında 2 Nisan 2021 tarihinde Zadar Liman İdaresi ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgilendirmede;

Zadar ile Antalya arasında Ro-Ro hattı kurulması hususunda evvelce ülkemiz ile görüşmelerin gerçekleştirildiği, o dönemde Türk yatırımcıların konuya ilgisi olsa da liman altyapısının henüz tamamlanmamış olduğu, şu anda ise liman altyapısının böyle bir proje için hazır hale geldiği, konum itibariyle çok elverişli bir lokasyonda bulunduğu, liman bölgesinde çok amaçlı 12 hektarlık yeni terminal yatırımı yapıldığı, terminalin altyapı inşaat işlerinin neredeyse tamamlandığı, söz konusu terminalin konteyner ya da kargo terminali olarak kullanılabileceği, 2021 yılının ikinci yarısında imtiyaz sözleşmesine yönelik ihale sürecini başlatmayı planladıkları, imtiyaz süresini 20 ya da 30 yıl olarak düşündükleri, buradan ülkemizdeki bir limana Ro-Ro hattı kurabileceği, söz konusu terminal için 25-35 milyon Avro dolaylarında yatırım yapılması gerektiği, ilgilenen yatırımcılarla yüz yüze de görüşebilecekleri,

Ayrıca, limana 2 km mesafede 400 hektarlık alanda organize sanayi bölgesi kurulmasının planlandığı, söz konusu proje hayata geçtiğinde burada üretim veya lojistik merkezi kurulabileceği ve gerek yeni terminal için gerekse söz konusu sanayi bölgesinde Türk firmalarının yatırım yapmaları beklentisinde olduklarının öğrenildiği,

Öte yandan, Zadar International Port Operations tarafından, 12 Eylül 2018 tarihinde Zadar Liman İdaresi ve Hırvatistan Hükümeti ile Zadar'daki Gaženica Limanı'nın tüm kruvaziyer liman operasyonlarının 20 yıl süre ile işletilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imzalanmış olduğu ve firma ile gerçekleştirdikleri bir görüşmede 2021 yılının Temmuz ayının başından itibaren tekrar yolcu kabul etmeye başlayacaklarının beklentisinde oldukları hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

402_1198_h_rvatistan_zadar_liman_hk.pdf