HIDROGRAFIK SENSÖRLER

Sayın Üyemiz T.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 06.05.2003 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01/1108 sayılı Odamıza gödermiş olduğu yazı aşağıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize rica olunur. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı’nın 30.04.2003 tarih ve 891 sayılı yazısı. Türk Boğazları GTYBS projesi kapsamında yüklenici LMOC tarafından İstanbul boğazında muhtelif mevkilere yerleştirilerek Hidrografik Sensör şamandıralarının montaj çalışmalarına 5-6 Mayıs 2003 itibariyle başlanmıştır. Çalışmaların yaklaşık 15-20 gün sürmesi planlanmış olup, İstanbul Boğazında çalışmaların yapılacağı mevkiler yazımız eki listede belirtilmektedir. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar Can, Mal; Çevre ve Seyir Güvenliğinin temini bakımından, anılan bölgelerde seyir yapacak gemi kaptanlarının dikkatli seyir yapmaları hususunda uyarılmaları hususunu önemle arz / rica ederim. Ek: 1 Çalışma mevkisi Hasan NABİOĞLU İstanbul Liman Başkanı 01612 İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI İÇİN HİDROGRAFİK SENSÖRLERİN MEVKİLERİ Doppler current sensors Position lat long dephts GARİPÇE 411215N 0290628E 36m RUMELİ KAVAĞI 411036N 0290435E 55m BEYKOZ 410757N 0290410E 60m KANLICA 410516N 0290330E 30m KANDİLLİ 410433N 0290325E 25m KANDİLLİ 410402N 0290246E 30m ÜSKÜDAR 410203N 0290115E 32m ÜSKÜDAR 410128N 0290013E 31m AHIRKAPI 410000N 0285920E 40m ZİNCİR BOZAN 402439N 0264406E 43m GOCUK BURNU 401638N 0263357E 25m POYRAZ TEPE 401140N 0262341E 32m KEPEZ 400536N 0262116E 40m SEDDÜLBAHİR 400242N 0261309E 60m Water Lovel Sensors position lat long Dephts GARİPÇE 411230N 0290641E 13m KANDİLLİ 410408N 0290317E 40m AHIRKAPI 4005949N 0285818E 25m ZİNCİR BOZAN 402407N 0264439E 4m SEDDÜLBAHİR 400208N 0261106E 57m Temperature Salinity Profiler Position lat long Dephts GARİPÇE 410944N 0290320E 57m KANDİLLİ 410253N 0290243E 60m KEPEZ 400327N 0261942E 67m Not 1: Mevkiler haritadan direk olarak ölçülerek alınmış olup, herhangi bir düzeltme yapılmammıştır. Şamandıraların yerleştirilmesi sırasında mevki belirlemesi GPS kullanılarak yapılacal ise söz ko