• Anasayfa
  • |
  • HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISINDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA TEBLIĞ HK.

HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISINDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA TEBLIĞ HK.

29.09.2006 tarih ve 26304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile, 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”in 12 nci maddesinde yer alan “Bu Tebliğ kapsamında kalan yerler ile ilgili olarak; yatırımcı ile yapılacak olan kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmelerinin süresi yirmidokuz yıldan fazla olamaz.” cümlesindeki “yirmidokuz” ibaresi “kırkdokuz” olarak değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -GİSBİR -Meclis Başkan ve Vekilleri -GESAD -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başkanları