• Anasayfa
  • |
  • Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin Adı ve Statüsünün Değişikliği

Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin Adı ve Statüsünün Değişikliği

"Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim ve Statülerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3456)" 30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Kararda, Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin adı ve statüsü Hatay Arsuz Samandağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilmiş olup,  sınırları ekli krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

112_378_hatay_samanda_turizm_b_lgesinin_ad_ve_stat_s_n_n_de_i_ikli_i.pdf