• Anasayfa
  • |
  • Gümrüksüz Konteyner Stok Sahası ve Dahili Taşımacılık HK.

Gümrüksüz Konteyner Stok Sahası ve Dahili Taşımacılık HK.

 T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü'nden gelen 04.03.2021 tarih ve E-60288926-569-75806 sayılı yazıda ; 

Haydarpaşa Liman İşletmesi tarafından hazırlanan iş planı çerçevesinde halen Liman C kapısı bölgesinde, otopark olarak kullanılan bölgeyi de içine alacak şekilde 16.000 m2 açık liman sahasınin konteyner stok sahası olarak kullanılmak üzere gümrüksüz alan olarak ayrıldığı,                                                 

Ayrıca Limanın 2. v 3 no.lu rıhtımlarıyla ihata duvarı arasında kalan 19.810 m2'lik açık alanın dahili taşımacılık amacıyla ayrıldığı, limanın bu bölgesinde yer alan 1500 m2 kapalı ambar alanının da Geçici Depolama Yeri statüsünden çıkarıldığı, belirtilen alanların gümrüklü sahadan ayrılmalarıyla ilgili, Geçici depolama yeri daraltılması kararının Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünün 19.02.2021 tarih ve 61644589 sayılı yazısı ile alındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

249_754_g_mr_ks_z_konteyner_stok_sahas_ve_dahili_ta_mac_l_k_hk.pdf