• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Yönetmelik, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)genel duyurular” bölümünün “mevzuat duyuruları” alt sekmesinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                       - YK Yedek Üyeler                
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                              MK Başkanları
- VDAD
- KOGAD
- TÜRKLİM
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği