• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/06/2020 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Yönetmelik ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

659_1791_g_mr_k_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf