GÜMRÜK YÖNETMELIĞI HK

Gümrük Yönetmeliği 07.10.2009 tarih ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmektir. Bu Yönetmelik, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsamakta olup, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin geçici 2.maddesinde ; - Özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin sistemde gerekli değişikliklerin yapılmasını teminen 1/4/2010 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamaya devam edilir. - Bu Yönetmelik ile gümrük idaresine elektronik yolla yapılacağı belirtilen her türlü başvuru, buna ilişkin altyapı sağlanana kadar yazılı olarak da kabul edilir. ifadesi yer almaktadır. Gümrük Yönetmeliği’ne Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/yönetmelikler bölümünden ulaşılabilinir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - TÜRKLİM - KOSTBİR - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler