• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK MUHAFAZA GÖREV YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK MUHAFAZA GÖREV YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.07.2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda belirtildiği şekilde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Madde1– 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 29 – Yabancı bir ülke limanından Çanakkale veya İstanbul Boğazlarına veya limanlarına veya bu Boğazlardan geçerek bir Türk limanına gidecek olan gemilerin geliş gün ve saatleri ile gerekli diğer bilgilerin, Seyir Planı-1 (SP-1) raporunu veren kaptan, donatan veya acentesi tarafından İstanbul’da Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne veya bu Başmüdürlükçe belirlenecek Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne, Çanakkale’de ise Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bildirilmesinde; 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 6 ncı maddesinin (a) bendi gereği en az 24 saat önceden Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler, ilgili Gümrük Muhafaza İdaresine yapılmış sayılır. Varış limanındaki Gümrük Muhafaza İdareleri, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan verileri düzenli bir şekilde elektronik ortamda kayıt altında tutarlar. Makul bir süre içinde gelmeyen gemiler hakkında, Gümrük Muhafaza İdareleri nezdinde geminin akıbeti ile ilgili girişimde bulunmak suretiyle takibe geçerler. Söz konusu bilgiler, elektronik ortamda ulaşılmasının mümkün olmadığı ve gerek duyulduğu takdirde Genel Müdürlükçe, Denizcilik Müsteşarlığından temin edilir. Müsteşarlık, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılmayan bildirimler için, boğaz geçiş bildirimlerini ayrı bir bildirim olarak isteme hakkını saklı tutar. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Sn Eşref CERRAHOĞLU -VDAD TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri -Meclis Başkan ve Vekilleri -İlgili Acenteler -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları