• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO :68) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO :68) HK.

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No :68) 11.02.2009 tarih ve 27138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile ; 25/9/2008 tarihli ve 2708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) Seri No: 63) 4 üncü maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan “BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi” ibaresi “firmanın Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası” olarak değiştirilmiş, aynı Tebliğin geçici 1 inci madesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarındaki “üç ay” ibaresi “beş ay” olarak değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler