• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (BASITLEŞTIRILMIŞ USUL) (SERI NO: 4) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (BASITLEŞTIRILMIŞ USUL) (SERI NO: 4) HK.

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 4) 25.05.2011 tarih ve 27944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 30.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Mavi Hat Uygulaması kapsamında yapılan değişiklikler çerçevesinde, 2 No.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) içinde aşağıda belirtilen maddelerdeki değişikliklerin yapılmasına neden olmuştur. Buna göre; 44 üncü maddenin başlığı ve birinci fıkrası, 45 inci maddenin başlığı ile birlikte tamamı, 46 ıncı maddenin tamamı, 59 uncu maddenin tamamı, 60 ıncı maddenin ikinci fıkrası, yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca aynı tebliğin 1, 4, 3, 5, 12, 13,16, 44, 52, 53, 54, 62 ve 64 üncü maddeleri ile Ek-1, Ek-11 ve Ek-12 ‘ün muhtelif yerlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - MK Başkanları - VDAD UTİKAD - KOGAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - Gemi Brokerleri Derneği - İMEAK DTO Şubeler