• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (YURT DIŞINA ÇIKIŞ TAHDIDI)

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (YURT DIŞINA ÇIKIŞ TAHDIDI)

“Gümrük Genel Tebliğ (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) Seri No:1” 28.08.2005 Tarih ve 25920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Tebliğin amacı, vadesinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri tahsilinin güvence altına alınması ve tahsilatının hızlandırılmasına yönelik olarak yükümlülerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesinin usul ve esaslarını belirlemek olup, kapsamı ise, yürürlükteki mevzuat uyarınca ithalat ve ihracatta öngörülen gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat veya ihracat vergileridir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)