• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERI NO: 7) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERI NO: 7) HK.

Sayın Üyemiz, Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar-Seri No: 7), 10 Nisan 2008 tarih ve 26843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ 01/08/2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelerle olan ticaretimizde gerçek ve tüzel kişilere eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisinin verilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere Onaylanmış İhracatçı yetkisi verilmesi için gerekli koşullar, yapılacak başvuruda aranacak belgeler, Onaylanmış İhracatçı yetkisinin değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : - Tüm üyeler (web) - YK Bşk.ve Üyeleri