• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulması olup, bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 47, 48, 49, 50 ve 51 inci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsamaktadır.
 
Bilgilerinizi arz/rica ederiz.    
                       
                                                                                              Saygılarımızla,                                                                                                          
                                                                                              Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                   
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        
- VDAD
- KOGAD
- GİSBİR
- GESAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler
- MK Başkanları