• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4) Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4) 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ ile ; 30.06.2002 tarih ve 24801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nin 3 üncü maddesinin madde başlığı değiştirilmiş ve aynı maddeye
“Antrepo beyannamesi tescil edilmiş eşyanın geri gönderilmesi”
“Diğer taraftan, antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ancak taşıttan tahliyesine henüz başlanmamış veya tahliyesine başlanmış olmakla birlikte antrepoya alınması tamamlanmamış eşyanın herhangi bir nedenle geri gönderilmek istenilmesi durumunda birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu durumdaki eşyanın taşıt üstünde muayenesinin yapılamadığı hallerde, eşyanın tahliye edilmeyen kısmı için ibraz edilen taşıma belgeleri üzerinden beyana uygun olduğu tespit edildikten sonra bu madde hükümleri uygulanır.”
şeklinde fıkra eklenmiştir
 

 

Söz konusu Tebliğ, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) duyurular/ mevzuat duyuruları bölümünde yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

 
Saygılarımızla,
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - YK Yedek Üyeler                
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                           - MK Başkanları
- VDAD
- KOGAD
- TÜRKLİM
- GEMTAC
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği