• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO:70) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO:70) HK.

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:70)” 03.05.2009 tarih ve 27217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahskonu tebliğin amacı, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.T.R dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -GİSBİR -YK Başkan ve Üyeleri -GESAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)