• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI SERI NO: 61) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI SERI NO: 61) HK.

Sayın Üyemiz, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:61)” 04.04.2008 tarih ve 26837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Tebliğ’in amacı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 204. ve Gümrük Yönetmeliği’nin 651.maddesi gereğince BİLGE Sistemi çerçevesinde gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla işlem için götürü teminat uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bahsekonu Tebliğ’in yayınlanması ile 24/01/2004 tarih ve 25356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri