• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO : 89) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO : 89) HK.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89) 16.12.2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’de ; - 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 71,00 TL olarak uygulanacağı, - 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 6,06 TL, diğer işlemler için 14,55 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 14,55 TL, diğer işlemler için 23,04 TL olarak uygulanacağı, - Gümrük Yönetmeliği’nin; a) 260 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.068.126,02 TL, b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 120.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 606.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 606.000,00 TL, c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.213.625,20 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 424.768,82 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 182.043,78 TL, ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 71,00 TL olarak uygulanacağı, belirtilmektedir. Söz konusu Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/tebliğler bölümünde yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - MK Başkanları - VDAD - UTİKAD - KOGAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - Gemi Brokerleri Derneği - İMEAK DTO Şubeler - Tüm acenteler