• Anasayfa
  • |
  • Grup: 3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Kriteri

Grup: 3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Kriteri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.03.2021 tarih ve 34221550-310.04- 2194 sayılı yazısı ile Kapasite Esaslarından Grup: 3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Kriteri’nin TOBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği ve TOBB https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar /KriterIndex.php sayfasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Teknik" bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

EK:

1- TOBBdan alınan 04 Mart 2021 tarihli yazı

283_843_grup_3115_bitkisel_ve_hayvansal_ya_lar_kriteri_843_283.pdf