• Anasayfa
  • |
  • Giderek Daha Belirsizleşen Dünyada Açık Ticaretin Rolü Konulu Etkinlik Hk.

Giderek Daha Belirsizleşen Dünyada Açık Ticaretin Rolü Konulu Etkinlik Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 05.10.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü (DG Trade) tarafından 31 Ekim 2022 tarihinde "Giderek Daha Belirsizleşen Dünyada Açık Ticaretin Rolü" konulu çevrimiçi bir etkinliğin düzenleneceği belirtilmiş ve etkinliğin kayıt linki bilgileri paylaşılmıştır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

719_2941_giderek_daha_belirsizle_en_d_nyada_a_k_ticaretin_rol_konulu_etkinlik_hk.pdf